Polis'in biber gazlı saldırısına 40.000TL tazminat


  Yargı kararları |   17.01.2020 11:50:33|   Av. Onur ŞENELLİ


Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma maden kazasını protesto etmek için Ankara Güvenpark’ta toplanan göstericilere polisin biber gazlı, coplu müdahalesini haksız buldu ve ihlal kararı verdi. Göstericilere Biber Gazı Sıkan Kolluk Görevlileri Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlal Edilldiğine karar veren Anaya mahkemesi, AYM örnek kararıyla, polisin “insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağı” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını” ihlal ettiğine hükmetti. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucunda yaralanan B.Ö.G. ve S.K.’ya ayrı ayrı 20’şer bin liradan 40 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AYM kararında, “Aynı zamanda devletin sokaktaki yüzünü temsil eden kolluğun güç kullanımında özellikle daha dikkatli ve profesyonel davranması icap etmektedir” denildi. Şiddet içermeyen barışçıl gösterilere karşı AYM, “Kamu makamlarından daha hoşgörülü bir tutum takınması beklenmektedir” uyarısı yaptı. 

AYM aynı kararında Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüsü hakkınında ihlal edildiğine karar verdi.

Başvuru numarası           :2016/12937 (Betül öztürk gülhan ve Sıla Koç Başvurusu)

Karar tarihi                      :10.12.2019

Kararın tamamı için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200116-6.pdf

Geri