Emeklilerin Ek göstergesinin sonradan düşürülmesinin Anayasa Mahkemesi İhlal saymadı


  Yargı kararları |   30.01.2020 11:46:41|   Av. Onur ŞENELLİ


Başvurucunun 17.01.1995 tarihinde TCDD'den emekli olduğunu ve emekli olduğu tarihte 3.600 Ek gösterge esas alınarak emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödendiğini belirtmiş, emekli olduktan 13 yıl sonra 31.12.2008 tarihinde kendisine tebliğ edilen ve ek göstergesinin 2.200 olarak düzeltilmesini ve 13 yıl boyunca fazladan verilen ücret ve ikramiyenin iadesini içeren işlemin iptalini istemiş ancak Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunun 18.03.2004 tarih 2002/1283 Esas 2004/343 Karar sayılı kararı, Danıştay İBK'nin  7.12.2007 tarih E.2005/2 K.2007/1 sayılı kararı ve benzer mahiyetteki kararlar dikkate alınıdğında yapılan işlemin hukuka uygın olduğunu ve mülkiyet hakkının ihlali olmadığına karar verildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200130-5.pdf

Geri