Uçak Kazalarında Tazminat


  Haberler |   6.02.2020 17:13:08|   Av. Onur ŞENELLİ


Ülkemizde ve dünyada son yıllarda artan uçak kazaları sonuçu, mağdurlarının hakları ve yükümlülükleri konusunda ayrıntılı bir hukuki süreç sürdürmek gerekmektedir, söz konusu uçak firması Türk firması olabileceği gibi yabancı bir uçak firmasıda olabilir, hava yolu ile ulaşım dünyaca kabul gören ve uluslararası sözleşmeler ile korunan bir alandır, her havalimanının ve firmanın sağlamak zorunda olduğu standartlar vardır. 

Bu nedenlerden dolayı söz konusu uçak kazaları veya uluslararası havalimanlarında, tüm dünyaca kabul gören IMF tarafından 1969 yılından beri kullanılan SDR (special drawing rights) para birimi çervecesinde işlemler yürür ve yolcular bu para birimi üzerinden sigortalanır.  1 SDR para birimi güncel olarak 8.20TL'dir.  Havayolu ulaşımı kapsamında Uçak Koltuk Sigortası tazminatı 250bin SDR'dir, ancak ülkemizdeki hukuk düzeni ve tazminat hukuku uygulamasından kaynaklı olarak alınan tazminat miktarları farklılık göstermekte uzman kişiler tarafından yürütülmeyen davalar ve başvurular sonucu mağdurlar bu sefer tazminat miktarı konusunda mağdur olmaktadırlar. 

Türk hukukunda tazminat hukuku mağdurların maddi ve manevi zararlarını karşılaması için getirilmiş ancak zenginleşme yasağı kapsamında ele alınan bir hukuk türüdür, Tazminat hukuku ülkemizde zenginleşme yasağı kapsamında ele alındığı için, Anglo-Sakson hukukuna tabi ülkelerde  (Amerika) olduğu gibi yüksek miktarlara tazminat ortaya çıkmaya bilir, Uçak Koltuk Sigortası 250bin SDR olarak belirlendiği halde ülkemizde daha düşük miktarlara hüküm edilmektedir, uçak kazalarında sigorta miktarı belirlenir iken çok fazla kriter devreğe girdiği için bu rakamı direk olarak belirlemek zordur, Mali mesuliyet sigostası olarakda ifade edilen bu sigortanın kapsamına yolcuların eşyalarının  (bagajları) bedelleride girmektedir, 

Tazminat bedeli belirlenirken başlıca kriterler olarak yolcunun yaşı, yaralanma durumu, kalıcı hasar olup olmadığı gibi bir çok kriter devrededir belirtmek gerekir ise bu tazminat sigorta şirketinden alınacak olan tazminattır, uçak firmasına açılacak olan manevi tazminat farklı düzenlemeler kapsamında değerlendirilir.

Uçak kazaları hakkında ki tazminat alanında daha fazla bilgi almak isterseniz alanında uzman bir avukata başvurmanızı öneririz. 

Geri