Özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini yalnız bırakmak boşanma nedenidir


  Yargı kararları |   14.02.2020 13:13:27|   Av. Onur ŞENELLİ


T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No                                  :2015/20218
Karar No                                 :2016/13513

Karar tarihi                              :04.10.2016
 

Kararın Özeti:

                                               Davalı-karşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı-karşı davalı erkeğin de eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklı olup, Türk Medeni Kanununun 166.maddesi koşulları kadının davası yönünden gerçekleşmiştir. O halde, davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.” Şeklinde karar vermiştir.

Geri