SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI


  Haberler |   14.04.2020 13:06:05|   Av. Onur ŞENELLİ


Ülkemizde  covid-19 virüsü kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar uymayan vatandaşlara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması uygun görülmüştür.

 

Öncelikle Türk Ceza Kanunu kapsamında konuyu cezayı irdelemek gerekir ise;

                                                      TCK.195 “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

                                               (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklinde düzenlemeye gidilmiş ve karantina kapsamına alınan kişiler için (bulaşıcı hastalığa sahip olan) tedbirlere uymazlarsa hapis cezası ile cezalandırılabileceği öngörülmüştür.

 

                                               Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Madde ise adli para cezası olarak yasak kapsamında sokağa çıkan tüm vatandaşlar için öngörülmüştür,

                                               Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Madde “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

 

                                               Söz konusu madde açık ve nettir, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 250TL-1000TL arası ceza verilecektir, ancak kanun koyucu cezanın üst sınırı ile alt sınırı arasında ki bu büyük farkın nedenini açıklamamış, cezanın alt sınırından yani 250TL’den uygulanması ile 1000TL’den uygulanması arasındaki, kıstasın ne olduğu kanunda açıkça yer verilmemiştir.

 

                                                       Ülkemizde son günlerde haberlerde çıkan polislerin yasak kapsamında vatandaşlara uyguladığı 3.500TL gibi cezanın çok üstündeki idari para cezaları kanuna aykırıdır.

                                              

                                                                   Söz konusu sokağa çıkma yasağını kapsamında idari para cezası uygulanan vatandaşlarımızın cezaya itiraz ederek haksız cezanın  kaldırılması veya alt sınır olan (250TL) ye düşürülmesi gerekmektedir.

                                               Böyle bir durum ile karşılasan vatandaşların Avukatlara danışması cezanın kaldırılması veya alt sınıra düşürülmesi kapsamında önem arz etmektedir.  

Geri