Ticaret unvanı ve işletme adı


  Makaleler |   10.01.2019 13:16:48|   Av. Onur ŞENELLİ


TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI [5.BÖLÜM]

1-TİCARET UNVANI

Ticaret unvanı, tacirin, ticaret işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Bu yönüyle ticaret unvanı taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir, tacir olmayan kişi ticaret unvanı kullanamaz.

Ticaret unvanının oluşturulması

Ticaret unvanı iki unsurdan oluşur. Bunlar çekirdek ve ektir. Ek kullanılması zorunlu değildir, ancak ek varsa ticaret unvanı eki de kapsayacak şekilde bir bütün oluşturur ve bu şekilde korunur.

A-Çekirdek

Gerçek kişi tacirlerde                                                                                                                                            

               Gerçek kişi tacirlerde ticaret unvanın çekirdek kısmı, kişinin ad ve soyadından oluşur.     Örneğin onur ŞENELLİ

Adi şirket halinde                                                                                                                                             

              Adi şirket ortaklarının hepsinin ad ve soyadlarından oluşan bir ticaret unvanı olabilir ya da birinin adı ve ortakları kelimesi ile olabilir.                                                               

                                                       Örneğin onur ŞENELLİ ve Ortakları

Ticaret şirketlerinde

_Kollektif şirketlerinde                                                                                                                                                   

     Tüm ortakların ya da en az birinin adı ve soyadı ve şirketinin türünü gösteren ibareden oluşur.                                                                                                                                                                                                  Örneğin onur ŞENELLİ ve ortakları kollektif şirketi

_Anonim, limited ve kooperatif şirketlerde                                                                                                            

             Çekirdek kısmı işletmenin konusu ile şirketin türünü gösteren kelimelerden oluşur.                                                 

Örneğin ithalat-ihracat limited şirketi

Diğer tüzel kişilerde dernek vakıf ve diğer tüzel kişilerin unvanı kendi adlarının aynısıdır.

B-EK                                                                                                                                                                       

                        Ticaret unvanının ikinci kısmını ek oluşturur ek kural olarak kullanılması zorunlu değildir.                                        Kullanılan ekin, tacirin hüviyeti, mali durumu veya işletmesinin büyüklüğü, önemi bakımından üçüncü kişilere yanlış bir izlenim yaratmaması, gerçeğe ya da kamu düzenine aykırı olmaması gerekir.                                                                                                                                                 

     TİCARET UNVANINI TESCİL ETTİRME VE KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Her tacir, ticari işletmesinin açıldığı, günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.                                                                                                                                                   

      TİCARET SİCİLİNDE SONRADAN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Tacirin adı ve bir ortağın adı mahkeme kararı ile değirse, ticaret unvanı olduğu gibi kalabilir.

Bütün ortakların adının yazılı olduğu bir kollektif şirket ya da komandit şirkette yeni ortak girerse işletme adı aynı kalabilir. Ama ortak ayrılırsa ve isminin kalmasını yazılı olarak izin vermezse unvan da gerekli değişiklik yapılır ve tescil ile ilan olur.

Ortak ya da tacir ölürse mirasçılar yazılı izin verirse unvan eski halinde devam eder.

Ticari işletmenin devri halinde *Ticaret unvanı ticari işletmeden ayrı olarak devredilemez. Devir sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa unvan da devredilir.   Ticari işletmesini devreden kişi sonradan yeni bir işletme açarsa eski ticaret unvanını aynen kullanamaz; ayırdedici bir ek almak zorundadır.                                                                                                                             

     TİCARET UNVANIN KORUNMASI

Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir.                            

       Tescil olunan ticaret unvanları özel olarak korunur .

Geri