Banka, kredi kullandırırken zorunlu olmadıkça dosya masrafı ve tahsis ücreti alamaz


  Yargı kararları |   22.05.2019 12:28:14|   Av. Onur ŞENELLİ


Özet: Bankanın ancak kredi verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceği, davalı bankanın tahsis ücreti ve dosya masrafı adı altında alınan masrafların zorunlu olduğu hususunda dosyaya herhangi bir belge sunmamış olduğu görülmekle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin, açıklanan nedenle kabulü gerekmiştir.

Yargıtay 13.Hukuk dairesi, Esas no: 2017/8641, Karar no: 2017/11342

Geri